NOU 2019: 20

En styrket familietjeneste — En gjennomgang av familieverntjenesten

Familievernutvalget  ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. mai 2018 for å foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Formålet med utredningen har vært å komme med anbefalinger som kan styrke tjenesten, slik at flere familier kan få den hjelpen de trenger. Utredningen inneholder en rekke forslag til tiltak som kan styrke familieverntjenestens arbeid, herunder forslag til ny lov for tjenesten. Utredningen ble overlevert til Barne- og familiedepartementet 21. november 2019.

Les dokumentet

Digitale vedlegg: Rapporter bestilt fra eksterne aktører:

Skriftlige innspill til utvalget: