Historisk arkiv

Nye muligheter til å være med på ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

I 2019 har regjeringen økt støtten til ferie- og fritidstiltak for barn som vokser opp i familier med lavinntekt til om lag 312 millioner kroner. Nå deles de første midlene ut til 66 tiltak over hele landet som kommer barn og unge til gode.

– Det å kunne være med på ferie- og fritidsaktiviteter er viktig, både for inkludering og mestringsfølelse. Jeg er glad for at vi nå deler ut midler som bidrar til at barn som vokser opp i lavinntekt kan delta på ferie- og fritidstiltak på lik linje med andre, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Barne- og familieministeren besøkte onsdag Forandringshuset på Grønland i Oslo, som får 5 millioner kroner fra tilskuddsordningen. Midlene skal gå til ferie- og helgetilbud for barn og unge i Oslo (Bydel Gamle Oslo og Bydel Søndre Nordstrand), Bergen (Bydel Laksevåg), Drammen, Haugesund og Karmøy (Kopervik).

– Fritidsaktiviteter er en super inkluderingsarena. Her på Forandringshuset har unge et godt fritidstilbud og det er utrolig inspirerende å være her og se at det er ungdom som driver tilbudet, og på den måten gir tilbudet videre til annen ungdom, sier Ropstad.

Ali Al  Shemmari (19) er én av de som startet ungdomskafeen på Forandringshuset og ønsker en utvidelse av tilbudet:
– Det vi gjør her er å skape en sosial møteplass for ungdom som ikke er like ressurssterke som andre, som har vokst opp under harde kår. De har som regel lite penger og ingen aktiviteter de kan delta på. Så da laget vi denne møteplassen for ungdom, så de kan møte andre som heller ikke har hatt de beste mulighetene når de vokser opp.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier er på om lag 312 millioner kroner i 2019. I denne omgangen blir nær 140 millioner av totalpotten fordelt på 66 frivillige aktører, som får utbetalt tilskudd til aktiviteter for barn og unge.

– I Norge har de fleste det veldig bra. Vi er et rikt land, men det er store forskjeller mellom familier som kan reise hvor de vil, og de som ikke kan det. Det er flott at det finnes tiltak rundt omkring i landet som utjevner opplevelsen av forskjellene noe, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Se hele oversikten over tildelingene på Bufdirs nettsider.