Historisk arkiv

Høring om innføring av varslingsregler i barnevernloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Når et barn under 15 år begår alvorlige volds- og overgrepshandlinger og følges opp av barnevernet, har ikke de fornærmede eller etterlatte rett på informasjon om hva som skjer med den mindreårige gjerningspersonen

- Det er heldigvis sjelden at barn begår alvorlige volds- og overgrepshandlinger. Men når dette skjer er det en tragedie for alle berørte. Vi har i vanskelige saker som dette et barn som trenger hjelp, men også fornærmede eller etterlatte som har behov for informasjon og forutsigbarhet, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Derfor sender regjeringen på høring spørsmålet om å innføre varslingsregler i barnevernloven. Regjeringen ønsker høringsinstansenes syn på om det bør innføres slike regler. Et forslag til regler kan innebære at fornærmede eller etterlatte kan få beskjed om at den mindreårige plasseres i en barnevernsinstitusjon og når den mindreårige gjerningspersonen er tilbake i lokalsamfunnet. På den måten kan de unngå å plutselig møte på gjerningspersonen.  

Det vil være opp til barnevernet i hvert enkelt tilfelle om denne informasjonen skal gis ut. Hensynet til barnets sikkerhet og barnets beste skal også være en del av vurderingen.

Barnet varslingen gjelder skal også få uttale seg i saken, og bør få mulighet til å klage.

- Målet med en eventuell endring av reglene vil være å gi de fornærmede eller etterlatte mer forutsigbarhet. Samtidig må dette veies opp mot hensynet til barnets beste. Jeg tror vi kan få til begge deler i mange tilfeller, sier statsråd Ropstad.

Her kan du lese hele høringsnotatet.