Historisk arkiv

-Afghanistan ved et veiskille

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen startet sitt besøk til Afghanistan fredag 22. november. De har begge besøkt Afghanistan flere ganger tidligere, men dette var deres første besøk som forsvarsminister og forsvarssjef. Besøket til Afghanistan varte i tre hektiske dager, og hovedformålet var å besøke de norske styrkene både i Masar e-Sharif og i Kabul.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte norske soldater i Afghanistan sammen med den nye forsvarssjefen Haakon Bruun-Hanssen (t.v.). Til høyre på bildet oblt. Nils Frode Vindenes.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen startet sitt besøk til Afghanistan fredag 22. november. De har begge besøkt Afghanistan flere ganger tidligere, men dette var deres første besøk som forsvarsminister og forsvarssjef. Besøket til Afghanistan varte i tre hektiske dager, og hovedformålet var å besøke de norske styrkene både i Masar e-Sharif og i Kabul.

-Det var viktig for oss begge å besøke våre soldater i Afganistan så tidlig som mulig. Oppgavene i Afghanistan er fortsatt noe av det viktigste og mest krevende oppdraget som Forsvaret gjennomfører. Det er vår klare konklusjon at våre soldater gjør en viktig og veldig god jobb, sa Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holder minnestale i Masar e-Sharif under en minnestund for norske soldater som har falt i Afghanistan
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holder minnetale i Masar e-Sharif under en minnestund for norske soldater som har falt i Afghanistan (foto: Stephen Olsen, Forsvaret).

Besøkte norske styrker

Forsvarministeren og forsvarssjefen besøkte første dag de norske styrkene i Masar e-Sharif. Både kontigentstaben, det nasjonale støtteelementet og det norske "Police Advisory Team" orienterte gjestene om sine aktiviteter. I Kabul fikk de to også besøkt Task Force 51, som støtter og veileder det afghanske spesialpolitiet. Til slutt ble det også tid til et møte med norske stabsoffiserene fra NATO-hovedkvarteret i byen.

Et gjennomgående tema i diskusjonene mellom forsvarsministeren, forsvarssjefen og de norske militære styrkene var fremtidige norske bidrag til Afghanistan. ISAF-operasjonen avvikles i 2014 og vil sannsynligvis erstattes av en mindre NATO-ledet trenings- og mentoreringsmisjon. Norske bidrag følger NATOs planlagte reduksjoner. Norske bidrag til den nye "Resolute Support Mission" vurderes nå.

-Norske soldater har i 12 år lagt ned en imponerende innsats i Afghanistan. Vi har nå et ansvar for at denne innsatsen og oppofrelsen følges opp. Vi forsøker derfor å innrette våre framtidige styrkebidrag på en måte som på best mulig måte bygger afghansk kapasitet. Det er viktig å stå hele løpet ut, og i samråd med våre allierte finne den beste måten Norge kan bidra på. Jeg har derfor fremmet flere alternativer til Forsvarsdepartementet, og i grovt står valget mellom å kraftsamle våre styrker i Nord-Afghanistan, samle den militære innsatsen i Kabul eller en kombinasjon. Anbefalingen skal nå behandles i Forsvarsdepartementet, sa forsvarssjef Bruun-Hanssen under møtet med de norske styrkene.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ble servert vafler da de besøkte de norske styrkene i Masar e-Sharif.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ble servert vafler da de besøkte de norske styrkene i Masar e-Sharif (foto: Stephen Olsen, Forsvaret).

NATOs fremtidige innsats - Afghanistan står ved ei veiskille

I tillegg til å besøke de norske styrkene, var hensikten med reisen også å få en oppdatering fra afghanske myndigheter, NATO og FN på status og planer for Afghanistan. Forsvarministeren møtte derfor både den afghanske innenriksministeren, Mohammed Omer Daudzai, og den afghanske nasjonale sikkerhetsrådgiveren, Rangin Spanta.

-Vårt besøk kom på en viktig tid for utviklingen i Afghanistan, og mens de afghanske lederne var samlet for å avgjøre den internasjonale tilstedeværelsen de neste årene. Vi diskuterte blant annet den bilaterale sikkerhetsavtalen mellom Afghanistan og USA, NATOs fremtidige innsats i landet og de ulike norske bidrag på en god og grundig måte, sier forsvarsministeren.

Forsvarsministeren og forsvarssjefen møtte også sjefen for FNs samlede innsats i Afghanistan, ambassadør Jan Kubis. Med FN-ledelsen var utfordringer med Afghanistans økonomi, menneskerettigheter, sikkerhet og forbredelsene til den kommende presidentvalget i april 2014 tema for diskusjonene.

NATOs nåværende innsats og fremtidige planer var selvsagt også viktig å få diskutert for delegasjonen fra Norge. I Masar e-Sharif var det derfor lagt opp til et møte med den tyske sjefen for NATOs styrker i nord, generalmajor Vollmer. I Kabul møtte forsvarsministeren og forsvarssjefen NATOs sivile representant i Afghanistan, ambassadør Maurits Jochems.

-Det er mitt klare inntrykk at Afghanistan står ved et veiskille. De fremtidige samarbeidsavtalene mellom Afghanistan og USA, samt mellom Afghanistan og NATO, blir i disse dagert utformet. Samtidig står landet overfor et nytt presidentvalg neste vår hvor president Karzai ikke kan gjenvelges. De neste seks månedene er viktige for Afghanistans fremtid, sa statsråd Eriksen Søreide.

Imponert over innsatsen til norske soldater i Afghanistan

Det var en svært tilfreds forsvarsminister og forsvarssjef som etter tre hektiske dager forlot Afghanistan søndag 24. november.

-Vi er begge svært godt fornøyd med vårt besøk i Afghanistan, konkluderte både forsvarsminister Eriksen Søreide og forsvarssjef Bruun-Hanssen. Å få en så grundig oppdatering var viktig for oss begge, og besøket legger et godt grunnlag for våre videre diskusjoner om Norges fremtidige militære rolle i landet. Men mest av alt er vi, sammen med både NATOs ledelse og de afghanske myndigheter, svært imponert og stolte over den innsats som legges ned av våre soldater, avsluttet forsvarsministeren.