Historisk arkiv

Norge tilbyr FN lufttransportstøtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

New York: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide avslutter sitt besøk i USA med møter i FN. I dag tilbød hun norsk lufttransportstøtte til FN-operasjonen i Sør-Sudan.

Hervé Ladsous og Ine Eriksen Søreide
Hervé Ladsous og Ine Eriksen Søreide (Paal Z. Krokeide, Norges FN-delegasjon)

Forsvarsministeren hadde blant annet samtaler med lederen for FNs fredsbevarende operasjoner, Hervé Ladsous. -Vi var glade for å kunne tilby transportstøtte for å styrke FNs evne til å ivareta sikkerheten i Sør-Sudan etter at uroligheter brøt ut i landet. Dette vil skje innenfor et internasjonalt flytimesamarbeid. Etter anmodning fra FN har vi tilbudt flytimer for å frakte inn nødvendig utstyr og personell som skal anvendes for å trygge FN-leirene i landet og øke FNs evne til å beskytte sivilbefolkningen. Vi ønsker å se på muligheten for å samarbeide med andre land om hvordan vi best kan imøtekomme det akutte transportbehovet i forbindelse med forsterkningen av UNMISS. Det vil kunne dukke opp behov senere også. Det norske bidraget har en kostnadsramme på omlag 30 millioner kroner, sier Eriksen Søreide.

Anerkjennelse til Norge
I møtet med Ladsous, ble også utviklingen i Midtøsten drøftet.

-Ladsous uttrykte stor anerkjennelse for Norges vilje og evne til å stille opp for FN og OPCW i forbindelse med uttransporteringen av de kjemiske våpnene i Syria, sier Eriksen Søreide.

-Jeg fikk også en oppdatering på situasjonen i Sahel-området og status for FN-operasajonen i Mali (MINUSMA) der Norge er i ferd med å deployere stabspersonell til den nyopprettede etteretnings- og analyseenheten. Dette er nybrottsarbeid i FN-sammenheng og derfor veldig spennende for Norge å få være med på å utvikle, sier forsvarsministeren.

-FN tar grep
-Møtene i FN-hovedkvarteret har gitt meg et klart bilde av at FNs fredsoperasjoner er blitt mer komplekse som følge av intrastatlige konflikter, større innslag av assymmetriske trusler og et bredere oppgavespekter for FN. Mitt inntrykk er at FN nå tar grep for å tilpasse seg denne situasjonen, med mer vekt på etterretning, bruk av moderne teknologi og robuste operasjonskonsepter. Dette er avgjørende dersom FN skal klare å beskytte sivilbefolkningen i konfliktområder. Vi diskuterte også de tiltak FN iverksetter for å ivareta sikkerheten for FN-personell, avslutter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.