Historisk arkiv

Nyheter

Gjennomgang av McKinsey-rapporten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I mars i år mottok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide en rapport fra McKinsey & Company Inc om modernisering og effektivisering av utvalgte stabs-, støtte- og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren.

Rapporten har vært underlagt en faglig vurdering i Forsvarsdepartementet i den hensikt å vurdere hvor hensiktsmessige McKinseys forslag til tiltak er. Effektiviseringspotensialet er ytterligere konkretisert og forutsetningene for at dette skal kunne realiseres er nærmere presisert. Både etatene og arbeidstakerorganisasjonene i sektoren har i arbeidet bidratt med sine synspunkter på McKinsey-rapporten.

Embetsverkets faglige vurdering av rapporten, som nå offentliggjøres, vil benyttes som underlag i den løpende prosessen med å modernisere og effektivisere forsvarssektoren, og som grunnlag for arbeidet med ny langtidsplan.

Anders Melheim, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet

Klikk på for å laste ned: Rapport om anbefalinger knyttet til tiltak utarbeidet av McKinsey & Comp....pdf