Historisk arkiv

Sikkerhetsutvalgets utredning er sendt på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet sendte 17. oktober NOU 2016: 19 «Samhandling for sikkerhet» på høring.

Regjeringen oppnevnte i mars 2015 et uavhengig utvalg for å utrede og foreslå et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Sikkerhetsutvalget fremla sin anbefaling til et helhetlig system for forebyggende sikkerhet mot tilsiktede uønskede hendelser 12. oktober.

− Utvalget har levert en enstemmig rapport innenfor den fastsatte tidsrammen. Jeg er trygg på at rapporten vil danne et viktig grunnlag for regjeringens videre arbeid med et oppdatert og moderne regelverk for forebyggende nasjonal sikkerhet. Det er viktig for meg at vi nå sender rapporten på høring, og får en bred tilbakemelding på utredningen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Høringsfristen er 20. januar 2016.