Historisk arkiv

Svært glad for enighet om forsvarsplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Et flertall på Stortinget har stilt seg bak hovedlinjene i regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Nedenfor er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sine kommentarer.

- Regjeringen la fram en ambisiøs langtidsplan med store satsinger og flere vanskelige valg for å styrke forsvarsevnen. Jeg er svært glad for enigheten om langtidsplanen, og regjeringen får fullt gjennomslag for retningsvalget og den nødvendige økonomiske styrkingen. Dette betyr at regjeringen kan fortsette arbeidet med å styrke den operative evnen. Dette er en stor seier.

 - Utgangspunktet da vi begynte dette arbeidet var et underfinansiert forsvar med betydelige operative utfordringer. Langtidsplanen og enigheten representerer en tydelig kursendring, og jeg er glad for at Arbeiderpartiet er med på ta ansvar for satsingen på Forsvaret i en sikkerhetspolitisk urolig tid.

 - Jeg har hele tiden vært klar på at dersom noe mer skulle inn i langtidsplanen, måtte det finansieres, ellers ville det ikke være mulig å skape et forsvar i balanse. Det er jeg glad for at Stortinget bidrar til å gjøre.

 - Det er også gledelig at KrF og Venstre bidrar til enighet om å styrke forsvarsbudsjettet med 300 millioner kroner i 2017. Dette kommer på toppen av en allerede historisk styrking på 1,9 milliarder kroner til Forsvaret i 2017. Halvparten av midlene skal finansiere videreføringen av Kystjegerkommandoen.