Historisk arkiv

Avtale om missilsamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge og Tyskland er enige om å videreutvikle et felles missil, basert på det norske sjømålsmissilet (NSM), noe som på sikt vil gi identiske missiler i begge lands mariner.

- Dette vil være et solid utgangspunkt for et omfattende samarbeid rundt drift og levetidsunderstøttelse av materiellet. Samarbeidet vil være med på å sikre norske og tyske høyteknologiske arbeidsplasser i lang tid fremover, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Samarbeidet med Tyskland vil ytterligere styrke den posisjonen som norsk forsvarsindustri har opparbeidet seg gjennom mange tiårs høyteknologisk utvikling. Verdien av fremtidige salg av NSM vil være betydelig, og avtalen sikrer et teknologiforsprang som gir store muligheter for norsk industri. Dette samarbeidet kan føre til økt eksportpotensiale.

Norge og Tyskland vil nå starte en risikoreduserende fase som legger grunnlaget for en utviklingsfase for det fremtidige missilet.

- Norge har valgt en god partner for fremtiden. Tyskland er en viktig alliert og en av våre største handelspartnere. Nå inngår vi et tettere samarbeid på forsvarssiden som vil ha stor betydning for Forsvaret og for norsk industri, sier forsvarsministeren.