Historisk arkiv

Norge og Tyskland inngår omfattende samarbeid om maritimt forsvarsmateriell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I dag markerte den tyske og norske forsvarsministeren oppstarten på et langvarig samarbeid om nye ubåter og sjømålsmissiler. Markeringen foregikk ved den tyske marinebasen i Eckernföerde.

Den 22. august møtte forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide sin tyske kollega, Ursula von der Leyen, til et bilateralt møte for å markere starten på det norsk-tyske maritime forvarsmateriellsamarbeidet.

− Jeg er glad for at Norge og Tyskland har inngått et strategisk samarbeid innen maritimt forsvarsmateriell. Dette partnerskapet baner vei for et langvarig samarbeid om nye ubåter, missiler og annet maritimt forsvarsmateriell, sier Eriksen Søreide.

Den 22. august møtte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sin tyske kollega, Ursula von der Leyen, til et bilateralt møte for å markere starten på det norsk-tyske maritime forvarsmateriellsamarbeidet.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide med sin tyske kollega, Ursula von der Leyen. Foto: Jane Schmidt/der Bundeswehr

Den 2. februar 2017 besluttet regjeringen å velge Tyskland som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter. I tiden etter har samarbeidet blitt utvidet ytterligere, og de bilaterale båndene er styrket. Samarbeidet er nå formalisert gjennom en Memorandum of Understanding (MoU). Møtet i Tyskland den 22. august er en formell markering av starten på samarbeidet.

Et ambisiøst og viktig samarbeid for fremtiden

− Norge og Tyskland vil samarbeide om nye ubåter og missiler. I tillegg søker vi også samarbeid på andre områder. Vi vil styrke vårt marine-til-marine samarbeid. Vi vil også samarbeide innen maritim, militær forskning og teknologiutvikling. Samarbeidet vil styrke vår forsvarsindustri, og partnerskapet vil være viktig og fordelaktig for begge nasjoner, sier Eriksen Søreide.

En viktig del av materiellsamarbeidet vil være det felles tysk-norske ubåtprosjektet. Partnerskapet vil omfatte anskaffelse av identiske ubåter og samarbeid om utdanning, trening, drift, vedlikehold og understøttelse av de nye ubåtene, i tillegg til et omfattende industrisamarbeid.

Den 22. august møtte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sin tyske kollega, Ursula von der Leyen, til et bilateralt møte for å markere starten på det norsk-tyske maritime forvarsmateriellsamarbeidet.
− Norge og Tyskland vil samarbeide om nye ubåter og missiler. Foto: Jane Schmidt/der Bundeswehr

− Norge og Tyskland skal anskaffe identiske ubåter i samme tidsrom. Dette vil gi stordriftsfordeler og besparelser i levetiden til ubåtene. Det er etablert et joint venture mellom Kongsberg, tkMS og Atlas Elektronik som skal levere kampledelsessystemet til de norske og tyske ubåtene. Her ligger det også et betydelig potensial for salg til tredje land. Som en del av det omfattende samarbeidet planlegger Tyskland dessuten anskaffelse av det norske NSM-missilet. Samarbeidet gir store muligheter for norsk industri, både for Kongsberg og for norske underleverandører, sier Eriksen Søreide.

Skape høyteknologiske arbeidsplasser

Samarbeidet med Tyskland vil sikre at Norge får de ubåtene vi trenger, bygget med betydelig involvering av norsk industri innenfor våre teknologiske kompetanseområder.

− Vårt strategiske partnerskap vil bidra til å sikre og skape viktige høyteknologiske arbeidsplasser i begge nasjoner, sier Eriksen Søreide.

Samarbeidet vil åpne for oppdrag for en rekke bedrifter i Norge og er positivt for høyteknologisk kompetanseutvikling og for eksportpotensialet til norskutviklede produkter.

Norge og Tyskland har nå sammen startet den kommersielle prosessen mot den tyske ubåtleverandøren thyssenkrupp Marine Systems (tkMS).

− Prosjektet er i rute. Vi har nå, sammen med Tyskland, tatt et viktig skritt nærmere kontrakt på nye ubåter i 2019, sier Eriksen Søreide.