Historisk arkiv

Embetssamtaler med Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Pressemelding om møtet mellom sjefen for Hoveddirektoratet for internasjonale militært samarbeid i Den russiske Føderasjons Forsvarsministerium, generalmajor A. A. Ksjimovskij, og sjefen for Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Norges forsvarsdepartement, H. Vaglum.

Den 14. mars 2019 gjennomførte sjefen for Hoveddirektoratet for internasjonalt militært samarbeid i Den russiske Føderasjons Forsvarsministerium, generalmajor A. A. Ksjimovskij, samtaler med sjefen for Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Norges forsvarsdepartement, H. Vaglum.

Partene diskuterte spørsmål knyttet til russiske og norske væpnede styrkers militære aktivitet i Nordområdene, bilaterale relasjoner, inkludert tiltak for å forebygge hendelser, og muligheten for å opprette en kommunikasjonskanal mellom de to lands forsvarsmyndigheter. I tillegg diskuterte partene om situasjonen i Syria.

Det ble oppnådd forståelse om å fortsette kontakten mellom Russland og Norge i dette formatet for å diskutere aktuelle spørsmål som berører sikkerhet og bilaterale forhold, på militære kanaler.

Møtet fant sted i en konstruktiv tone.