Historisk arkiv

Forsvarets lokalt ansatte i Afghanistan er overført til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har bestemt at Norge skal ivareta sikkerheten for lokalt ansatt personell for Forsvaret og ambassaden i Kabul ved at slikt personell kunne bli overført til Norge. Mandag ankom Forsvarets lokalt ansatte, med familiemedlemmer, til Gardermoen.

– Vi vil ta vare på lokalt ansatte som har jobbet for norske sivile eller militære myndigheter og som av den grunn kan få en utsatt sikkerhetssituasjon. Dette var statsministeren tydelig på i redegjørelsen til Stortinget i mai. Vi oppfatter at vi har et moralsk og etisk ansvar for dem som har jobbet for Norge. Jeg er glad for at vi nå har funnet praktiske løsninger på dette og at seks lokalt ansatte, tolker og renholdere med deres familier, er trygt tatt imot i Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen har bestemt at de lokalt ansatte som får komme til Norge regnes på kvoten for overføringsflyktninger. For å overføre familiene til Norge har det vært behov for et tilpasset opplegg som også tok hensyn til Forsvarets behov og sikkerhet.

– For å sørge for den praktiske gjennomføringen har det vært et tett samarbeid mellom Forsvaret, utlendings-, utenriks-, og integreringsmyndighetene og politiet. Politiets utlendingsenhet (PU) har bistått med å få Forsvarets lokalt ansatte og deres familiemedlemmer til Norge på en trygg og sikker måte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Alle som nå har kommet har fått tildelt bosettingskommuner der de får sine nye hjem. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt UDI instruks om håndteringen av lokalt ansatt personell for Forsvaret og for ambassaden i Kabul ifm. avslutningen av Resolute Support Mission og tilbaketrekningen av det norske styrkebidraget. Instruksen trådte i kraft 3. juni 2021. Denne kom i tillegg til en instruks om håndtering av Forsvarets lokalt ansatte tolker fra 2017.

NATOs militære tilstedeværelse i Afghanistan går mot slutten. De ordinære styrkene trekkes nå ut. Norge har sagt seg villig til å bidra til fortsatt drift av feltsykehuset i Kabul ut 2021, selv om NATOs operasjon i Afghanistan avsluttes. Overføringen av de lokalt ansatte fra Afghanistan er en del av det pågående uttrekket.