Historisk arkiv

Fregatten Helge Ingstad destrueres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Etter at fregatten KNM Helge Ingstad i november 2018 fikk så store skader at den ikke kunne repareres, ble det bestemt at fregatten skulle destrueres. Oppdraget med å destruere fregatten er nå tildelt Norscrap West AS.

Siden fregatten ble lagt i opplag, har Forsvarsmateriell fjernet reservedeler og renset fartøyet for å klargjøre det for destruksjon. Forsvarssektoren har ikke ressurser til å ta fra hverandre et slikt fartøy, så kontrakten ble satt ut på anbud. Fordi det å ta fra hverandre et slikt fartøy blant annet gir kompetanse til å vedlikeholde tilsvarende fartøy, ble det vurdert at kontrakten for destruksjon skulle tilfalle et norsk selskap. Denne type kompetanse er viktig for å ivareta våre nasjonale sikkerhetsinteresser.

Vraket av KNM Helge Ingstad skal destrueres
KNM Helge Ingstad skal destrueres. Foto: Emil Wenaas Larsen, Forsvaret

Det er fremdeles en del militært utstyr om bord i fregatten. Dette utstyret kan ikke fjernes før demonteringen er i gang. Noe av dette utstyret er underlagt regler for destruksjon og trenger godkjenning av tredjepart. Leverandøren som skal destruere fregatten må derfor ha en godkjenning fra myndigheter i land som forvalter de ulike regelverkene.

Destruksjon av et skip som er spesialbygget for krigsformål vil overvåkes nøye fra Forsvarsmateriell. Destruksjonsprosessen vil derfor skjermes i henhold til sikkerhetsloven.