Historisk arkiv

Rapport om hendelsene i Trandumskogen klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Undersøkelseskommisjonen som har undersøkt hendelsene knyttet til hogst i Trandumskogen har nå levert sin rapport.

-Vi har mottatt rapporten i dag. Nå skal Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg sette oss grundig inn kommisjonens anbefalinger og vurdere disse, sier forsvarsministeren.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen satte ned en undersøkelseskommisjon etter at det ble kjent at gjennomført hogst i Trandumskogen, et fredet område og et av Norges viktigste kulturminner fra andre verdenskrig. Kommisjonen ble bedt om å klarlegge hva som har skjedd og vurdere tiltak for å sikre at ikke noe tilsvarende skal kunne skje i fremtiden, både i forbindelse med kulturhistoriske eiendommer og andre områder der det er verneinteresser som det må tas hensyn til. Kommisjonen har i den forbindelse også undersøkt et brudd på naturmangfoldloven i forbindelse med utbyggingen på Evenes.

Kommisjonens rapport ble mottatt i Forsvarsdepartementet 4. oktober 2021.

Les rapporten (her).

 

Les nettsak fra da kommisjonen ble nedsatt her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/trandumskogen/id2864183/