Historisk arkiv

NATO forsvarsministermøte:

Historisk arkiv
NATO forsvarsministermøte:

NATO sier ja til stor-øvelse i Norge i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Brussel: Et av NATOs hovedmål er å øve mer. NATO har nå sagt ja til det norske tilbudet om å ha stor-øvelsen i NATOs nordligste område i 2018. –Gledelig for Norge og viktig for Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og generalsekretær Jens Stoltenberg på forsvarsministermøtet i NATO 5. februar 2015. Foto: NATO

Når NATOs militære innsats i Afghanistan trappes ned, er det viktig for NATO å opprettholde det militære samarbeidet og erfaringene som er godt innarbeidet etter mange års felles ISAF-innsats i landet.

-Nå må alliert militært samvirke både ivaretas og ytterligere styrkes gjennom vårt øvings- og treningssamarbeid, og dette er en hovedsatsning for NATO fremover. Derfor tilbød jeg i fjor at Norge kunne være vertskap for den store NATO-øvelsen i 2018. At NATO nå takker ja til dette, er jeg veldig glad for. Dette bidrar samtidig til styrket beredskap og reaksjonsevne innen alliansen, sier forsvarsministeren. 

 

5. februar deltar forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på NATOs forsvarsministermøte i Brussel. Foto: NATO

NATO bestemte etter toppmøtet i Chicago i 2012 at alliansen i årene som kommer skal øke omfanget av felles øvings- og treningsvirksomhet. Landene ble i Chicago enige om det såkalte Connected Forces Initiative (CFI). I dette initiativet står øving og trening sentralt. Med start i 2015 vil det bli gjennomført såkalte høyprofiløvelser hvert tredje år, som vil være den største klassen av NATO-øvelser. Høsten 2015 vil øvelsen gjennomføres på og rundt den iberiske halvøy, med Portugal, Spania og Italia som vertsland. - Vi ønsker geografisk balanse for gjennomføring av slike øvelser, og det er derfor både i Norges og NATOs interesse at øvelsen i 2018 blir gjennomført i den nordlige delen av NATOs område, sier Eriksen Søreide. Hun påpeker at alliert trening i nord i tillegg styrker forsvaret av våre nærområder.

Deltagelse i årets høyprofiløvelse vil bli på anslagsvis 25.000 soldater. Det er derfor naturlig å tenke seg at også øvelsen i 2018 vil samle minst like mange.  -Vi satser på et øvingsscenario der vi fokuserer på å demonstrere avskrekking og forsvar av allianseområdet. Fra norsk side ønsker vi at mer øving og trening skal være basert på kollektivt forsvar. Det er selvsagt for tidlig å si noe mer konkret om innholdet nå, men vi er svært fornøyde med å ha fått øvelsen og ser frem til å jobbe videre med NATO i planleggingen. Dette bidrar til at vårt allerede gode samarbeid med NATO styrkes ytterligere. Hoveddelen av øvelsen tar utgangspunkt i Norge, men flere områder i NATOs nord-region vil bli involvert.

Norge har lang tradisjon for å være vertskap for omfattende allierte militære øvelser.

-Norge vil fortsatt føre en aktiv invitasjons- og vertskapspolitikk for å tiltrekke alliert øving og trening til Norge – samtidig ser vi at det er nødvendig og svært nyttig å delta i større grad enn tidligere i relevante øvings- og treningsaktiviteter i andre deler av alliansen for å styrke det kollektive forsvaret, som er hjørnestenen i NATO, avslutter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.