Historisk arkiv

—Nye kampfly gjør hele Forsvaret bedre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Kampflyet F-35 er avgjørende for å sikre og håndheve norsk suverenitet, og er et svært viktig bidrag til norsk forsvarsevne og NATOs kollektive forsvarsevne. Regjeringen markerte anskaffelsen med en seremoni på Ørland i Trøndelag 10. november, hvor Kongen og statsministeren deltok. – Dette er en viktig milepæl for norsk forsvarsevne og gjør Norge tryggere, sier statsminister Erna Solberg.

Nett-tv Mottaksseremoni for F-35

Se sendingen her

Se sendingen her

 

– Et militært forsvar skal bidra til å unngå at en konflikt bryter ut. De nye kampflyene er det viktigste tiltaket for å styrke kampkraften til Forsvaret. De nye flyene skal avskrekke, og i verste fall bidra til å stoppe, et angrep på Norge. Tilstrekkelig militær evne vil bidra til at en potensiell motstander velger dialog og forhandlinger fremfor konflikt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

F-35 er et 5. generasjons kampfly som kan finne og treffe godt forsvarte mål på lang avstand, og overleve i møte med moderne trusler. F-35 er vanskelig å oppdage på radar og kan operere i områder med trusselnivåer der dagens F-16 ikke kan operere. Flyene har sensorer med god rekkevidde og høy oppløsning som gir god situasjonsforståelse for egne og allierte styrker.

– NATO-medlemskapet gir sikkerhetsgarantier og kollektiv støtte til medlemslandene. Men det innebærer også en forpliktelse til å investere i egen sikkerhet. Dette er en forpliktelse som Norge tar på stort alvor. Med de nye kampflyene får vi en helt annen og langt bedre kapasitet til også å ivareta NATOs interesser i nord på en god måte, sier statsminister Erna Solberg.

Samvirket mellom luft-, sjø- og bakkestyrker er avgjørende for Forsvarets samlede kampkraft og forsvarsevne. F-35 bidrar til dette med sine moderne sensorer, våpen- og sambandssystemer. F-35 Lightning II er et multirolle kampfly som både kan etablere nødvendig luftkontroll og bekjempe mål på bakken og til sjøs uansett værforhold. Flyet betegnes som et 5.generasjons kampfly fordi det tilfører nye og betydelig forbedrede egenskaper sammenlignet med dagens kampfly.

– F-35 har evne til å skape nødvendig luftkontroll i fred, krise og væpnet konflikt. Kontroll med luftrommet er nødvendig for at egne sjø- og bakkestyrker kan operere, og bidrar til at vi er i stand til å ta imot alliert hjelp. De nye kampflyene gjør hele Forsvaret bedre, avslutter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Fredag 3. november landet 3 F-35.kampfly på norsk jord for første gang.
3. november landet tre F-35-kampfly på norsk jord for første gang. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret