Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Norge mottok sitt syvende F-35-kampfly

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I går mottok Norge sitt syvende F-35-kampfly som skal brukes til øving- og treningsformål på Luke Air Force Base i Arizona i USA. Alle fly fra og med nå vil leveres direkte til Norge.

− Dette er en stor milepæl, som viser at den norske anskaffelsen av F-35 er i rute. Vi ser frem til å motta de tre første flyene på norsk jord i november. Det åttende F-35-flyet, som forventes levert i høst vil være det første av disse. AM-8, AM-9 og AM-10 flys direkte fra flyfabrikken til Ørland i november 2017. Vårt norske personell er forberedt på å starte virksomheten med F-35 i Norge, sier statssekretær Øystein Bø.

Norges syvende F-35 er nå levert og benyttes til utdannings- og treningsformål i USA.
Norges syvende F-35 er nå levert og benyttes til utdannings- og treningsformål i USA. Foto: US Air Force

De sju kampflyene på treningsbasen Luke Air Force Base blir brukt til utdannings- og treningsformål av norsk mannskap. Utdanningsvirksomheten på treningsbasen er i rute. Luftforsvaret gjør seg klare til å starte sin trening med F-35 fra Ørland etter at flyene ankommer norsk jord. Luftforsvaret skal kunne utføre oppdrag (initiell operativ evne) i løpet av 2019 og full operativ evne i 2025.

− F-35 er helt avgjørende for den videre moderniseringen av Forsvaret og gjør hele Forsvaret bedre. De nye kampflyene er et av de viktigste tiltakene for å styrke kampkraften til Forsvaret, sier Bø.
Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35A for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte. Så langt har Stortinget gitt fullmakt til å bestille 40 fly. Norge vil etter planen få sine siste fly i 2024.