Historisk arkiv

Helikopter til kystvakt og fregatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Innfasingen av NH90 helikopter på kystvaktskip og fregatter er utfordrende, men vi holder fast på ambisjonen om at innfasingen skal være ferdig i 2022, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

NH90 leveransene er kraftig forsinket og erfaringene så langt viser at driftskostnadene blir langt høyere enn planlagt. Forsvarsdepartementet ba derfor FFI om en grundig gjennomgang av alle beregninger og tallgrunnlag for å se om det var behov for å justere ambisjonen for NH90. Rapporten fra FFI er nå ferdig og en ugradert versjon kan leses her.

Rapporten slår fast at det er mulig å nå målene i langtidsplanen for Forsvaret, det vil si 3900 flytimer i året etter gjennomført innfasing. FFI har beregnet at dette årlig vil koste 470 millioner kroner mer enn tidligere anslått.

– NH90 er spesialtilpasset norske forhold og er skreddersydd for behovene til Kystvakten og Marinen. Det er ingen andre helikopter på markedet i dag som vil kunne gi oss tilsvarende kapasitet. De forventede økte driftsutgiftene og behovet til Forsvaret må behandles i forbindelse med neste langtidsplan, sier forsvarsministeren.  

Illustrasjonsbilde: Et NH-90 helikopter lander på Kystvaktfartøyet KV Senja
Illustrasjonsbilde: Et NH-90 helikopter lander på Kystvaktfartøyet KV Senja. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret