Historisk arkiv

Forsvarsministeren vil ha innspill til ny langtidsplan for Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil ha innspill til arbeidet med en ny langtidsplan for forsvarssektoren, og inviterer til dialogmøter i Oslo 12. november og i Tromsø 26. november.

- Når vi skal lage en ny langtidsplan for Forsvaret er det viktig med ulike perspektiver. Jeg inviterer alle de som har en interesse i den nye langtidsplanen til å komme med både skriftlige innspill og delta på dialogmøter, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen får fagmilitært råd av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen får fagmilitært råd av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Forsvarssjefen har nylig presentert sitt fagmilitære råd til arbeidet med ny langtidsplan for forsvaret. Interessenter, organisasjoner og andre berørte bes om å komme med skriftlige innspill på det fagmilitære rådet innen fredag 1. november 2019.

Det blir rom for å utdype innspillene på dialogmøter i Oslo og Tromsø, med et innlegg på inntil fem minutter. Møtene vil foregå på dagtid i Oslo (Forsvarsdepartementet) 12. november og i Tromsø (Forskningsparken) 26. november.

Alle som har innspill eller ønsker å delta på et av dialogmøtene bes om å sende en epost til langtidsplan@fd.dep.no