Historisk arkiv

Forhandlinger om nye ubåter er i gang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Tyskland og Norge skal i fellesskap anskaffe identiske ubåter. Et revidert tilbud fra ThyssenKrupp Marine Systems ble mottatt i slutten av februar og forhandlinger er nå i gang.

Thyssenkrupp Marine Systems har levert et revidert tilbud på nye ubåter til anskaffelsesorganisasjonene. Forsvarsmateriell er nå sammen med sin tyske partner BAAINBw i formelle forhandlinger med leverandøren.

Det er en stor og kompleks kontrakt som skal tegnes, hvor en stor del av fellesskapets ressurser blir brukt. Det er derfor viktig å bruke tid som nødvendig for å sikre en solid kontrakt som gir en god ubåt begge nasjonene blir fornøyd med. Forhandlingene vil dermed pågå inntil en slik kontrakt er på plass. Det er en målsetning å ha en ferdig forhandlet kontrakt i løpet av 2020. COVID 19 situasjonen vil imidlertid kunne påvirke prosessen. Tiltak er iverksatt for å redusere dette. Leveringstidspunkt og leveranseplan for de nye ubåtene er en del av kontraktsforhandlingene.

Norge har seks ubåter av Ula-klassen. Studier indikerer at det er mulig å utvide levetiden til Ula-klassen i et begrenset omfang. Dermed vil Norge kunne beholde nødvendig antall operative ubåter, selv om de nye ubåtene blir noe forsinket i forhold til den opprinnelige planen.

Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner for Norge innenfor ubåtområdet - illustrasjonsbilde.
Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner for Norge innenfor ubåtområdet - illustrasjonsbilde. Foto: Oliver Berdal, FD