Historisk arkiv

Forsvaret tilpasser inntaket til de som skal inn i førstegangstjenesten etter påske

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Korona-pandemien er ikke over med det første. Samtidig må Forsvaret fortsatt kunne løse sine oppgaver i morgen, neste uke, neste måned og neste år. Dette inkluderer også støtte til sivilsamfunnet. Derfor gjennomføres inntaket til førstegangstjeneste og rekruttskole i april som planlagt, men med en rekke ekstratiltak, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Totalt kalles om lag 9000 kvinner og menn inn til førstegangstjeneste hvert år, fordelt på fire inntak. Det minste inntaket er i april og skjer på Madla ved Stavanger i uke 17, med 900 rekrutter (Sjø- og Luftforsvaret), og Terningmoen på Elverum i uke 18, med 300 rekrutter (Hæren). Rekruttperioden varer i om lag åtte uker.
Totalt kalles om lag 9000 kvinner og menn inn til førstegangstjeneste hvert år, fordelt på fire inntak. Det minste inntaket er i april og skjer på Madla ved Stavanger i uke 17, med 900 rekrutter (Sjø- og Luftforsvaret), og Terningmoen på Elverum i uke 18, med 300 rekrutter (Hæren). Rekruttperioden varer i om lag åtte uker. Foto: Henrik Røyne / Forsvaret

Videre forteller forsvarsministeren at det er høy aktivitet i Forsvaret under denne krisen. I tillegg til å løse oppdragene de har både her hjemme og ute i internasjonale operasjoner, skal de opprettholde beredskap og støtte sivile myndigheter etter anmodning.

– Dette krever at Forsvaret fortsetter å ta inn vernepliktige til førstegangstjeneste. Av hensyn til smittefaren, vil Forsvaret gjøre tilpasninger i tråd med helsemyndighetenes føringer, slik at innrykket til førstegangstjenesten gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. I dag er det over 7000 kvinner og menn som er inne til førstegangstjeneste, og Forsvaret sitter allerede på verdifull erfaring på hvordan de kan håndtere korona-situasjonen fremover.

Forsvarsministeren presiserer at det å gjennomføre et innrykk under de rådende forholdene ikke er en enkel sak og at det innebærer risiko for smitte.

– Innrykket ville ikke vært gjennomført hvis ikke det var avgjørende for å sikre at vi har soldater klare til tjeneste hele året, og dermed kan opprettholde operasjoner gjennom hele året. Da kunne vi ha ventet. Men det har vi ikke tid til, forsetter Bakke-Jensen.

I forkant av innrykket vil Forsvaret informere de vernepliktige om førstegangstjenesten og smitteverntiltakene. Ingen med symptomer skal møte til innrykk, men de kan bli med når de er friske igjen. Det skal fylles ut selverklæringsskjema. Utendørsaktiviteter vektlegges, og innendørsaktivitet vil så langt det lar seg gjøre bli gjennomført i store bygg. Noen aktiviteter som krever fysisk nærhet vil bli avlyst eller utsatt. De vernepliktige blir i leirene under rekruttskolen for å hindre å bringe eventuell smitte ut i lokalsamfunnet. Forsvaret vil sørge for at det er kapasitet til både karantene, isolering og behandling av syke.

– Det er viktig at flest mulig samfunnssektorer fungerer under koronakrisen. Forsvaret skal beskytte oss alle, og må ha bemanning til det. Dersom Forsvaret ikke hadde gjennomført innrykk til førstegangstjenesten i april så ville det ført til huller i bemanningen som ville skapt uheldige operative konsekvenser både på kort og lengre sikt. Risikovurderingene som er gjort og iverksatte tiltak gjør at både forsvarssjefen og jeg mener at risikoen ved å gjennomføre innrykk i førstegangstjeneste i denne situasjonen er akseptabel. Det å utsette vil gi svært uheldige operative og samfunnsmessige konsekvenser, avslutter forsvarsministeren.

Forsvarsministeren forteller at det er høy aktivitet i Forsvaret under denne krisen. I tillegg til å løse oppdragene de har både her hjemme og ute i internasjonale operasjoner, skal de opprettholde beredskap og støtte sivile myndigheter etter anmodning. Bildet er tatt under et tidligere besøk til Garnisonen i Porsangermoen.
Forsvarsministeren forteller at det er høy aktivitet i Forsvaret under denne krisen. I tillegg til å løse oppdragene de har både her hjemme og ute i internasjonale operasjoner, skal de opprettholde beredskap og støtte sivile myndigheter etter anmodning. Bildet er tatt under et tidligere besøk til Garnisonen i Porsangermoen. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Fakta: Totalt kalles om lag 9000 kvinner og menn inn til førstegangstjeneste hvert år, fordelt på fire inntak. Det minste inntaket er i april og skjer på Madla ved Stavanger i uke 17, med 900 rekrutter (Sjø- og Luftforsvaret), og Terningmoen på Elverum i uke 18, med 300 rekrutter (Hæren). Rekruttperioden varer i om lag åtte uker.