Historisk arkiv

Forsvarsdepartementet utbetaler feriepenger til innsatsstyrkene og områdesjefene i Heimevernet tilbake til 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Jeg er glad for at vi endelig har fått ryddet opp i et regelverk som gjennom flere år har blitt praktisert feil. Vi har besluttet å betale feriepenger helt tilbake til 2005, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I rettskraftig dom fra Frostating lagmannsrett ble det slått fast at innsatsstyrkene har krav på feriepenger. I etterkant av dommen ble det tatt ut gruppesøksmål med krav om feriepenger for mer enn bare tre år tilbake i tid.

Gruppesøksmålet ble avvist i tingretten, men Forsvarsdepartementet har funnet en løsning og kommer nå saksøkerne i møte.

Etter en konkret helhelhetsvurdering vil staten frafalle foreldelsesinnsigelsene. I vurderingen er det blant annet lagt vekt på at forvaltningen av Heimevernets innsatsstyrker og områdesjefer i lang tid har vært i strid med ferieloven, og behovet for å sikre motivasjon til frivillig tjeneste.

Forsvarsdepartementet vil gi Forsvaret i oppdrag å utbetale feriepenger tilbake til 2005 til innsatsstyrkene og områdesjefene. 

- Forsvaret er helt avhengig av tilgang til frivillig personell, og Heimevernet har alltid hatt frivillighet som en sentral bærebjelke. Her har det blitt gjort feil og det rydder vi nå opp i, sier forsvarsministeren.

 

Soldatar frå innsatsstyrke Bjørn West under Bjørn West marsjen 2020.
Soldater fra innsatsstyrke Bjørn West under Bjørn West-marsjen 2020. Foto: Karoline Lillemo/Forsvaret