Historisk arkiv

Rapport fra Svendsen-utvalget sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Vi har ønsket å bli utfordret utenfra og trekke på relevante lærdommer fra privat næringsliv og andre offentlige virksomheter. Når vi nå sender Svendsen-rapporten ut på høring, er det for å få innspill til vurderingen av rapporten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Høringsfristen går ut 3. desember. Forsvarsdepartementet vil da vurdere hvilke tiltak som implementeres i perioden 2021-2024.

Forsvarsdepartementet utnevnte Svendsen-utvalget i august 2019.  Berit Svendsen fra Vipps, sammen med representanter fra næringsliv, offentlige virksomheter og Forsvaret, fikk da i oppdrag å vurdere hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse. I juni 2020 fikk forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overlevert rapporten.

Svendsen-utvalgets rapport tar utgangspunkt i teknologien som hoveddriver for utviklingen, et økende trusselbilde i det digitale rom og regjeringens ambisjoner om å bli best på å nyttiggjøre seg teknologi, og bli blant de ledende landene i Europa på innovasjon. Utvalget fremhever at Forsvaret trenger ny kompetanse raskt for å møte dette, og at det er tatt valg som medfører at organisasjonen ikke tilføres relevant kompetanse og mangfold i dag.