Historisk arkiv

Regjeringen vil øke bemanningen i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen vil styrke bemanningen i Forsvaret. Styrkingen vil skje i form av fast ansatte, vernepliktige mannskaper og reservister. Samtidig legges det til rette for et bedre samarbeid med sivil sektor.

Regjeringen legger opp til 550 flere årsverk og 700 flere vernepliktige innen 2024 og 2200 flere årsverk og 3000 flere vernepliktige innen 2028 sammenlignet med dagens nivå og det som var planlagt i forrige plan. I tillegg blir det flere reservister og flere øvingsdøgn for disse.

Regjeringen vil øke bemanningen i Forsvaret
Regjeringen vil øke bemanningen i Forsvaret. Foto: Forsvaret

-Forsvarsevne utvikles og leveres av mennesker, og det norske Forsvaret kjennetegnes av dedikerte mennesker som hver dag gjør sitt ytterste for å løse oppdrag, og derfor trenger vi flere i hele bredden av Forsvarets styrkestruktur. Først og fremst for å få mer effekt ut av de våpensystemene vi allerede har investert mye i, og også for å utvikle et forsvar med økt reaksjonsevne og utholdenhet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Tilførsel av personell er et effektivt tiltak for å oppnå økt operativ evne i eksisterende struktur, og samtidig etterstrebes en balanse mellom personellveksten, tilgjengelige bygg og anlegg, samt materiell og økonomi. Personellveksten må også tilpasses kapasiteten i utdannings- og skolesystemet. Fram mot 2024 ser regjeringen derfor et behov for å gradvis styrke utdanningskapasiteten for å legge til rette for ytterligere vekst etter 2024. For å øke tilgjengeligheten på den operative strukturen vil regjeringen ta den militære grunnutdanningen ut av de operative avdelingene.

Regjeringen vil styrke utdanningen  i Forsvaret
Regjeringen vil styrke utdanningen i Forsvaret. Foto: Forsvaret

Ny teknologi kan føre til store endringer i gjennomføringen av militære operasjoner. Forsvaret vil derfor bli mer avhengig av å rekruttere personell med både militære og sivile kvalifikasjoner. Regjeringen vil styrke samarbeidet med sivil sektor innen utdanning og har et mål om å i større grad inngå kompetansesamarbeid med sivile utdanningsinstitusjoner og industrien.