Historisk arkiv

Norske spesialstyrker er ikke permanent i Jordan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norske spesialstyrker har ikke base i Jordan, de er ikke permanent i regionen, og de tar ikke del i operasjoner i regionen.

Av kronikken til Tormod Heier og Geir Ulfstein 17. oktober kan man få inntrykk av at spesialstyrkene er mer eller mindre permanent plassert i Jordan. Det stemmer ikke.

I september deltok personell fra Forsvarets spesialkommando (FSK) sammen med helikoptre og personell fra Luftforsvaret på trening i Jordan i et par uker. De er nå hjemme igjen.

Denne treningen er en del av en bredere samarbeidsavtale mellom Norge og Jordan, som gjelder for en femårsperiode (2019-2024). Den praktiske gjennomføringen besluttes på årlig basis. Avtalen gir ikke norske styrker mandat til deltagelse i operasjoner i Jordan eller andre steder.

Samtreningen i Jordan videreutvikler spesialstyrkenes evne til å operere i ørkenmiljø, sammen med jordanske spesialstyrker. I tillegg får de testet materiellet sitt i krevende ørkenklima. Denne gangen skjedde treningen sammen med Special Operation Aviation Squadron, som er en dedikert helikopterskvadron i Luftforsvaret. Spesialstyrkene har dermed fått trent og testet konseptet for forflytning av helikoptre. Det betyr at spesialstyrkene nå kan forflyttes til hvor som helst i Norge eller til steder i utlandet.

Det er bred enighet i Stortinget om at Norge skal delta i internasjonale operasjoner. Da må styrkene våre forberede seg på det som kan møte dem, også dersom det blir aktuelt med operasjoner i ørkenlignende områder.

Forsvaret har siden 2016 hatt tilgang til en leir i Jordan, som ble etablert i forbindelse med Norges bidrag til koalisjonen for å bekjempe ISIL. Den midlertidige logistikkbasen Forsvaret har i Jordan støtter norske styrkers innsats mot ISIL i Irak. Det er et fåtall nordmenn som jobber på basen, og disse er ikke fra spesialstyrkene, men jobber altså med logistikk og forsyning.

Forsvarets spesialstyrker løser alle pålagte beredskapsoppdrag i Norge parallelt med en slik treningsperiode. I tillegg bidrar Forsvarets internasjonale trening og øving på generelt grunnlag til å styrke avdelingenes operative evne og dermed også beredskapen.

FSK under det to uker lange treningsoppholdet i Jordan.
I september deltok personell fra Forsvarets spesialkommando (FSK) sammen med helikoptre og personell fra Luftforsvaret på trening i Jordan i et par uker. De er nå hjemme igjen. Foto: Forsvaret