Historisk arkiv

Høring om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Banklovkommisjonens utredning med utkast til regler om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger.

Høringsfristen er 6. mars 2014.

Les mer i høringsbrevet og NOU 2013: 12.