Historisk arkiv

Endring av forskrift om forsikringsformidling § 2-1

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forsikringsformidlingsforskriften § 2-1 som innebærer en oppjustering av minstekravet til beløpsmessig størrelse av forsikringsformidleres lovpålagte ansvarsforsikring.

Endringen har bakgrunn i forpliktelser som følger av Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om forsikringsformidling (IMD).

Les forskriften her