Historisk arkiv

Endringer i eiendomsmeglingsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Ved endringslov 11. april 2014 nr. 12 vedtok Stortinget endringer i eiendomsmeglingsloven om oppgjør av eiendomshandler. Blant annet ble det lovfestet at eiendomsmeglere skal sørge for at kjøper har fått rettsvern for sitt erverv før kjøpesummen kan disponeres på vegne av selger. Departementet har i dag fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften, der det er gjort enkelte unntak fra hovedregelen.

Lov- og forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2014, og gjelder for oppdragsavtaler som inngås fra og med 1. juli 2014, jf. forskrift 6. mai 2014 nr. 608.

Les mer: