Historisk arkiv

Nyheter

Høring om referanserenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til nye lovregler om fastsettelse av allment brukte referanserenter. Høringsutkastet inneholder bl.a. regler om at fastsettelsen av referanserenter basert på kvoteringer fra finansinstitusjoner skal organiseres forsvarlig, og at administrator og organiseringen skal godkjennes av departementet.

I Norge er Nibor («Norwegian interbank offered rate») en viktig referanserente.

Høringsnotatet og utkast til lovregler er utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsfristen er 4. august 2014.

Her kan du lese departementets høringsbrev og Finanstilsynets høringsnotat .