Historisk arkiv

Oppdrag om revidert betalingstjenestedirektiv mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt et oppdrag til Finanstilsynet om å utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til regler for gjennomføring i norsk rett tilsvarende revidert betalingstjenestedirektiv i EU.

Oppdraget gjelder også Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 av 29. april 2015 om interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner.

Les brevet her