Historisk arkiv

Utredning om ny regnskapslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regnskapslovutvalget har i dag overlevert sin første delrapport til Finansdepartementet, med forslag til ny norsk regnskapslov.

Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs regnskapsdirektiv, og utvalget har blant annet lagt opp til enklere regler for små aksjeselskaper innenfor direktivets rammer. Utredningen vil bli sendt på alminnelig høring.

Regnskapslovutvalget ble oppnevnt 19. september i fjor, og ledes av professor ved Handelshøyskolen BI, Erlend Kvaal. Utvalgets andre delutredning skal avgis til departementet innen 24. juni 2016.

Les mer: