Historisk arkiv

Endring i forskrift om utlikning av tilsynsavgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn.

Endringene innebærer nye fordelingsprinsipper for beregningen av tilsynsavgift for tilsynsgruppene forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Etter de nye reglene vil tilsynsavgift for AIF- forvaltere og forvaltningsselskap for verdipapirfond beregnes etter virksomhetens inntekter. Forskriften gir mulighet til å fastsette et årlig minimums- og maksimumsbeløp som skal betales av den enkelte enhet.

Endringene trer i kraft 1. januar 2017.

Les forskriften her