Historisk arkiv

Nyheter

Høring – beregning av Basel I-gulvet for IRB-banker som har eierandeler i forsikringsforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til regler for hvordan det såkalte Basel I-gulvet skal beregnes for banker som har eierandeler i forsikringsforetak, og som benytter interne metoder for å beregne det konsoliderte kapitalkravet (IRB-banker).

Høringsfrist: 19. august 2016

 

Les høringen her