Høring – beregning av Basel I-gulvet for IRB-banker som har eierandeler i forsikringsforetak

Hvordan Basel I-gulvet skal beregnes for banker som benytter interne modeller for å beregne det konsoliderte kapitalkravet (IRB-banker), og som har eierandeler (deltakerinteresser) i forsikringsforetak.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.08.2016