Historisk arkiv

LLR-forskriften på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt forslag til endringer i land-for-land-forskriften (LLR-forskriften) etter regnskapsloven og verdipapirhandelloven på høring.

De foreslåtte endringene tar sikte på å forbedre gjeldende rapporteringskrav for å styrke informasjonen om de rapporteringspliktiges skattemessige forhold.

Forslaget tar sikte på å følge opp deler av Stortingets anmodningsvedtak nr. 792 (2014-2015), og tar blant annet utgangspunkt i EU-kommisjonens forslag (COM (2016) 198 final) om endring av EUs konsoliderte regnskapsdirektiv (2013/34/EU).

Les høringen her