Historisk arkiv

Høring om endringer i skattereglene for fondskontoer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I dag sender Finansdepartementet på høring forslag om endringer i skatteregler for fondskontoer. Departementet foreslår at aksjeinvesteringer gjennom fondskontoer skattlegges på lik måte som andre aksjeinvesteringer. Dette skal gjelde når forsikringselementet er underordnet.

I høringsnotatet foreslår Finansdepartementet endringer i skattereglene for fondskontoer. Fondskonto er en samlebetegnelse på Unit Link, Investeringskonto og lignende kombinerte spare- og forsikringsprodukter.

Etter gjeldende regler behandles investeringer i fondskonto etter reglene for kapitalforsikringer. Det gjelder også når det investeres i aksjer gjennom fondskonto. Investeringer i aksjer i verdipapirfond behandles etter skattereglene som gjelder for aksjer.

Departementet mener det som reelt sett er aksjeinvesteringer bør skattlegges etter de samme reglene som gjelder for andre aksjeinvesteringer. Lik behandling vil gjøre regelverket mer oversiktlig.

I høringsnotatet foreslår derfor Finansdepartementet at investeringer i aksjer gjennom fondskonto blir skattlagt etter samme regler som andre aksjeinvesteringer, når forsikringselementet i avtalen er underordnet.

Les mer i høringsnotatet