Høring - endret beskatning av fondskonto

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i skattereglene for fondskonto.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2017