Historisk arkiv

Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) blir administrator for Nibor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har godkjent Norske Finansielle Referanser AS som administrator for Nibor.

Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) fikk 5. april godkjent sin søknad om å være administrator for og organiseringen av fastsettelsen av interbankrenten Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor). Godkjenningen er gitt på vilkår, bl.a. for å sikre at offentligheten kan ha informasjon om og tillit til rentefastsettelsen.

Les vedtaket her

 

Bakgrunn
Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på pengemarkedsrenter med ulike løpetider (1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder) som skal gjenspeile hva en bank krever for et usikret utlån i norske kroner til en annen bank. Rentene beregnes på grunnlag av bidrag fra panelbanker og rentene skal kunne betraktes som beste anslag på markedsrenter, men ikke som bindende tilbud fra panelbankene. 

Rentefastsettelsen for Nibor har tidligere vært gjenstand for selvregulering i regi av Finans Norge. Som oppfølging av arbeidet mot manipulering av referanserenter er fastsettelsen av referanserenter nå regulert i lov og forskrift og administratoren og organiseringen av fastsettelse av allment brukte referanserenter godkjennes av departementet.

De norske lov- og forskriftskravene er utformet med tanke på å være kompatibelt også med kommende EØS-krav om forbud mot markedsmanipulering.