Historisk arkiv

Rapport om skatte- og avgiftsmessige forhold for delingsøkonomien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Skattedirektoratet har overlevert en rapport til Finansdepartementet, som gjennomgår skatte- og avgiftsmessige sider av delingsøkonomien.

Skattedirektoratets rapport tar for seg dagens materielle skatteregler som gjelder for typiske aktører i delingsøkonomien. Rapporten analyserer  aktørenes overordnede behov. Dette omfatter tilretteleggere – formidlere, tjenesteytere, kunder og skattemyndighetene. Videre gjennomgår rapporten visjon, mål og overordnede krav, og erfaringer fra andre land når det gjelder delingsøkonomi. Utredningen inneholder en mulighetsstudie knyttet til rapportering og betaling. Her beskrives blant annet alternative konsepter for rapportering, slik som  digital støtte til egenrapportering og automatisk tredjepartsrapportering fra formidler til myndighetene. Skattedirektoratet skisserer enkelte muligheter for regelverksendringer som antas å medføre en forenkling for delingsøkonomiens aktører og for andre som har tilsvarende aktiviteter og inntekter.

Et hovedsynspunkt i rapporten er at endringer bør være generelle og ikke bare gjelde forretningsmodellene i delingsøkonomien. Skattedirektoratet mener at myndighetene  bør ha lik tilnærming til forenkling og forbedring for delingsøkonomien og tilsvarende aktiviteter som ikke er plattformbaserte. Det videre arbeidet med dette bør etter direktoratets syn skje som ledd i direktoratets utviklingsarbeid innenfor de ulike områdene.

 Finansdepartementet vil gjennomgå rapporten og forberede en oppfølgning overfor direktoratet og mulige regelendringer. Finansdepartementet vil også se dette i sammenheng med delingsøkonomi-utvalgets rapport. Dette utvalget, ledet av Tommy Staahl Gabrielsen, har frist for å levere sin innstilling 6. februar 2017. 

Last ned «Delingsøkonomi – rapport fra Skattedirektoratet» (pdf)