Historisk arkiv

Nyheter

Vurdering av boliglånsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i brev i dag bedt Finanstilsynet om å gi en vurdering av boliglånsforskriften. I brevet ber departementet om at Finanstilsynet innhenter vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank.

Departementet har bedt om at Finanstilsynet gir sin vurdering innen 1. mars 2018.


Bakgrunn
Finansdepartementet fastsatte 15. juni 2015 en midlertidig boliglånsforskrift. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2015 og gjaldt frem til 31. desember 2016.

Departementet fastsatte 14. desember 2016 en ny midlertidig boliglånsforskrift. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017 og skal gjelde frem til 30. juni 2018. Målet med forskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet.