Historisk arkiv

Endring i forskrift om forenklet IFRS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endring i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Endringen vil tre i kraft 1. januar 2019, og gjelde for regnskapsåret 2018.

Forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder er et viktig instrument ved utarbeiding av selskapsregnskapene i IFRS-rapporterende konsern. Forskriften har ikke vært oppdatert den senere tid. For å avhjelpe problemer for de regnskapspliktige ved avleggelsen av 2018- regnskapet, har Finansdepartementet fastsatt en midlertidig bestemmelse i forskriften. Det følger blant annet av endringsforskriften at adgangen til å fravike måle- og innregningsregler i IAS 39, gjelder tilsvarende for IFRS 9 så langt de passer.   

Les endringsforskriften: