Historisk arkiv

Endringer i regnskapsregler. Forsikringsforetak og pensjonsforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikrings- og pensjonsforetak som følge av IFRS 9, samt endring i krav til noteopplysninger i IFRS 7.

Etter gjeldende regler skal forsikrings- og pensjonsforetakene benytte den internasjonale regnskapsstandarden for innregning og måling av finansielle instrumenter (IAS 39) i selskapsregnskapet.

Finansdepartementet fastsetter nå forskrift om tilpasning i årsregnskapforskrifter til endringene i IFRS, etter forslag fra Finanstilsynet. Endringene vil gi større sammenlignbarhet mellom ulike foretak på tvers av landegrensene.

IFRS 9 skal innføres for alle forsikrings- og pensjonsforetak fra 2021. Frem til da skal livsforsikrings- og pensjonsforetak fortsatt benytte IAS 39 i selskapsregnskapet.

Skadeforsikringsforetak kan velge mellom å benytte IAS 39 eller IFRS 9 i selskapsregnskapet ut 2020.

Les endringsforskriften her: