Historisk arkiv

ESRB advarer om sårbarheter knyttet til det norske boligmarkedet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) har publisert en advarsel om at sårbarhetene i det norske boligmarkedet utgjør en kilde til systemrisiko.

– Vurderingene fra ESRB er i stor grad sammenfallende med våre egne vurderinger. Den høye gjelden i husholdningene og de høye boligprisene utgjør en sårbarhet for norsk økonomi. Det understreker betydningen av vårt arbeid med tiltak for å sikre soliditet i bankene og bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Finansministeren har kommentert advarselen og norske tiltak mot systemrisiko i et svarbrev til ESRB. ESRB har sendt tilsvarende advarsler til fire andre land, og anbefalinger om tiltak til seks andre land.

Les mer: