Historisk arkiv

Foreslår forenklinger for frivilligheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til unntak fra hvitvaskingsloven for tilbydere av foreningsbingo og enkelte særskilte lotterier («§ 6-lotterier»).

Forslaget bygger på innspill fra Lotteritilsynet, som har vurdert risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i tilknytning til disse spillproduktene som tilstrekkelig lav til å forsvare et unntak fra loven.

– Det er viktig at frivilligheten ikke pålegges uforholdsmessige byrder, og jeg er glad for at vi med en solid risikovurdering fra Lotteritilsynet i bunn kan foreslå forenklinger for lag og foreninger rundt om i landet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Forslaget innebærer at organisasjoner mv. som tilbyr bingo uten entreprenør (foreningsbingo, herunder radio/TV-bingo) og såkalte § 6-lotterier, ikke lenger vil være underlagt hvitvaskingsloven. Forslaget vil medføre forenklinger for over 350 lag, foreninger og organisasjoner med tillatelse til å tilby foreningsbingo og § 6-lotterier.

– I frivillighetsmeldingen har vi sagt at vi vil arbeide for forenkling og avbyråkratisering i frivillig sektor. Unntaket fra hvitvaskingsloven er et tiltak i forenklingsarbeidet for lag, foreninger og organisasjoner, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Den nye hvitvaskingsloven, som trådte i kraft i oktober i fjor, utvidet i utgangspunktet regelverkets virkeområde til alle som tilbyr spill med tillatelse etter pengespill-, lotteri- eller totalisatorloven. Det ble samtidig inntatt en mulighet til å gjøre unntak fra regelverket for spilltilbydere etter en risikovurdering. Lotteritilsynet sendte 29. mai 2019 en endelig risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering til Finansdepartementet, der det ble anbefalt å gjøre et slikt unntak fra hvitvaskingsloven for foreningsbingo og § 6-lotterier, som følge av den lave risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering.

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2019.

Les høringen