Historisk arkiv

Gruppe for gjennomføring av egen pensjonskonto opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet inviterte i går arbeidslivets parter, bransjeorganisasjonene og Forbrukerrådet til å delta i en gruppe for å forberede innføringen av reglene om egen pensjonskonto.

Stortinget vedtok lovregler om egen pensjonskonto i april. Reglene innebærer at arbeidstakere i bedrifter med innskuddspensjonsordninger skal få samlet sine pensjonskapitalbevis og forvaltet disse sammen med sin aktive pensjonsopptjening  på én pensjonskonto. Kontoen kan forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning eller hos en selvvalgt leverandør.

Innføring av egen pensjonskonto vil kreve ulike forberedelser, som utarbeiding av forskrifter, systemtekniske løsninger med mer. Formålet med gruppen er at de parter som berøres av reglene om egen pensjonskonto skal kunne bidra til å identifisere og drøfte ulike problemstillinger som må løses før reglene kan tre i kraft.

Les brevet her