Historisk arkiv

Ny rapport viser forenklingsmuligheter for små aksjeselskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet ga 14. november 2018 professor Hans Robert Schwencke (Handelshøyskolen BI) i oppdrag å utarbeide en juridisk forstudie om forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet. Rapporten fra forstudien har nå blitt overlevert Finansdepartementet.

Næringslivet og deres organisasjoner har påpekt at ulikhetene mellom regnskaps- og skattereglene kan være ressurskrevende.

Målet for forstudien var å avklare om det finnes forenklingsmuligheter gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet. Spesielt skulle forenklinger for små aksjeselskaper utredes.

Bilde som viser Hans Robert Schwencke som overleverer rapporten til statssekretær Jørgen Næsje
Professor Hans Robert Schwencke (t.v.) overleverer rapporten til statssekretær Jørgen Næsje (FrP). Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

Ifølge rapporten kan det være mulig å samordne regnskaps- og skatterapporteringen, slik at de små aksjeselskapene kun behøver å levere ett regnskap for begge formål i én innsending.

Dette kan skje gjennom mindre endringer i regnskaps- og skattereglene.

– Finansdepartementet er opptatt av forenklinger for næringslivet, og dette er et spennende forslag som vi vil jobbe videre med, sier statssekretær Jørgen Næsje (FrP).

Les mer: