Historisk arkiv

Velkommen til seminar:

«Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

29. mai 2019 arrangerer Nordregio og Finansdepartementet et seminar i forbindelse med lansering av rapporten «Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets».

Nett-tv Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

Se sendingen her

Se sendingen her

Det er viktig at flyktninger og andre innvandrergrupper blir godt integrert i de nordiske arbeidsmarkedene. Derfor har de nordiske finansdepartementene finansiert et prosjekt som skal gi en samlet fremstilling av aktuell nordisk forskning og hvordan de nordiske landene kan forbedre integreringen av flyktninger og andre innvandrergrupper.

Prosjektet har vært ledet av Nordregio på oppdrag fra Nordisk Ministerråd. Professor Lars Calmfors har vært prosjektleder med assistanse fra forsker Nora Sanchez Gassen. 

Statssekretær Brage Baklien vil åpne seminaret og ulike forskere fra de nordiske landene vil presentere sine hovedfunn. Seminaret vil avsluttes med en paneldebatt med diskusjon om hva som virker best for å integrere innvandrere i arbeidsmarkedet.

For program og mer informasjon, se Nordregios nettsider.

Tid: 29. mai 2019 kl. 08:30–11:45.

Sted: Regjeringskvartalet, R5, Akersgata 59. Auditorium.