Historisk arkiv

Høring om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med utkast til regler om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene blant annet i finansforetaksloven.

Høringsfristen er 21. august 2020.