Historisk arkiv

Nyheter

Kan basere søknad på omsetningsfall siden jan/feb 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Foretak som skal søke om kompensasjon for omsetningssvikt vil kunne bruke omsetningen i januar og februar 2020 som grunnlag for utregning av omsetningsfallet i mars, april og mai.

Erstattes av en ny kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten og som gjaldt perioden mars-august 2020 er avviklet.

Regjeringen har innført en ny kompensasjonsordning for perioden fra 1. september 2020 som skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Dette vil være særlig aktuelt for de som har startet opp etter mars 2019, men vi ser også på muligheten for at det også kan gjelde foretak som har hatt betydelig vekst i omsetningen i perioden mars 2019-februar 2020, eller av ulike årsaker hadde unaturlig lav omsetning i løpet av våren 2019. For de fleste foretak vil fjoråret være et naturlig utgangspunkt for sammenligning. Hvordan omsetningsnedgangen skal beregnes og hvilke utgangspunkt omsetningsfallet beregnes fra vil bli nærmere fastsatt i forskrift. Nivået på kompensasjonsbeløpet vil uansett ta utgangspunkt i nivået på uunngåelige faste kostnader i mars 2020.

– Vi ønsker at denne ordningen skal treffe bredt og hjelpe sunne, levedyktige bedrifter gjennom denne tøffe tiden. Det gjelder selvfølgelig også gründere og vekstselskaper som skal ta Norge gjennom en nødvendig omstilling, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). 

Formålet med kompensasjonsordningen er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. 

– Hver eneste arbeidsplass vi klarer å trygge nå, vil utgjøre en forskjell den dagen samfunnet vårt er tilbake til normalen igjen. Vi må ikke miste det langsiktige perspektivet av syne, sier finansministeren. 

Hvis alt går etter planen vil bedriftene kunne levere søknad om kompensasjon for tapt omsetning i mars fra 17. april. 

Det forutsetter at Stortinget vedtar regjeringens forslag og at ESA godkjenner ordningen.