Historisk arkiv

Differensiert avgift på alkoholfrie drikkevarer trer i kraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I statsbudsjettet for 2021 vedtok Stortinget at avgiften på alkoholfrie drikkevarer fra 1. juli 2021, skal differensieres etter sukkerinnhold.

Drikkevarer som er tilsatt kunstig søtstoff eller en mindre mengde sukker får lavere avgift, mens drikkevarer med mye sukker får uendret avgift. Avgiften er nå i større grad utformet ut fra et helse- og ernæringsformål.

Differensieringen krever endringer i særavgiftsforskriften, og er vedtatt av departementet. Se Forskrift om endring i forskrift om særavgifter.

Nærmere informasjon om endringene vil bli gitt av Skatteetaten.

Oppdatert 18. juni 2021: Avgift på alkoholfrie drikkevarer avvikles fra 1. juli 2021.